Tehlikeli maddeler ve ürünler ile ilgili oluşabilen ve risk derecesi çok yüksek hatta hayati risk taşıyan olaylarda ve tehlikeli maddeler ile ürünlerin uygun koşullarda nakilleri için tasarlanmıştır.

HAZMAT RÖMORKU

Ürün Bilgileri

HAZMAT RÖMORKU

Tehlikeli maddeler ve ürünler ile ilgili oluşabilen ve risk derecesi çok yüksek hatta hayati risk taşıyan olaylarda ve tehlikeli maddeler ile ürünlerin uygun koşullarda nakilleri için tasarlanmıştır. 

Kimyasal, biyolojik, Radyolojik ve Nükleer vakalar yüksek risk taşıması sebebi ile müdahale teknikleri de çok farklıdır. Bu müdahalelerin uygun şartlarda gerçekleşmesi için bu vakalara uygun ekipman ve donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. BESTAER hazmat römorkları sadece bu ekipmanları konumlandırmakla kalmaz talep edilmesi durumunda dekontaminasyon için ihtiyaç duyulan olanakları da sağlar.

HAZMAT RÖMORKU